Slik finner du den beste teltplassen

25/04/2015 • Nyttig, Telt, Teltliv, Tips • Views: 3706

teltplass_jotunheimen.jpg

Motet er godt. Sekken er pakket for et lite opphold ute i den frie natur, og du skal snart på primitivt vis etablere et helt nytt hjem der ute. Da gjelder det bare å finne en god tomt.

 

«Den gode teltplassen skal ikke lages – den skal finnes.»

Sikkerhet
Se opp! Kan det være fare for fallende objekter – steiner, kvister, trær. Snøskred, jordskred, sørpeskred eller steinsprang. Tidevann eller oversvømt elv.
Pass på at du ikke slår opp teltet på utsatt sted – da minsker du risikoen for ubehaglige overraskelser under teltturen.

Komfort
Det vi ser etter er en myk, flat teltplass med den beste utsikten. Helst i nærheten av et vann eller bekk. Slike flekker kan imidlertid være de som samler vann når det regner. Med fare for regn kan det være lurt å finne en svakt skrående plass hvor vannet renner forbi. Dette er spesielt viktig når teltet står på snø – så du ikke blir liggende i en dam av ditt eget smeltevann.

Finn et sted hvor bakken er relativt fri for steiner, røtter og greiner. Ofte vil allerede etablerte teltplasser være ryddet allerede

Du vil ligge nær en vannkilde, men ikke for nær. Campinglivet kan kreve tilgang på ganske mye vann, og du sparer både deg selv og vegetasjonen med færre og kortere turer for å finne vann.

Finnes det naturlige levegger for vind – busker eller steiner kan man med fordel benytte disse til sin fordel, og du vil få en mye roligere natt om det skulle blåse opp. Sjekk vindretningen og slå opp teltet slik at det står med kortsiden mot vindretningen. Unngå å slå opp telt mellom høydedrag fordi disse fungerer som en trakt som vinden presses gjennom.

Er du plaget av insekter kan det derimot lønne seg å trekket litt mer opp i høyden og sette teltet på et litt mer vindutsatt sted. Litt bris er også bra for å drive kondens ut av teltet.

Tenk på hvor det er sol og skygge og bruk dette til din fordel. Å våkne til soloppvarmet telt kan være fint om vinteren, men kan føles ganske så kvelende om sommeren.

Etikette
Ta hensyn til naturen, dyrelivet og andre mennesker!
Finn en teltplass som er privat og stille. Ikke legg deg for tett opptil andre og ikke lag unødvendig mye støy. Andre mennesker du treffer på er også ute for å nyte stille natur.
Bruk allerede etablerte teltplasser hvis mulig. Det samme gjelder bålplasser. På denne måten skåner du naturen mot ytterligere slitasje.
Dersom du skal bo flere dager på en ‘ny’ teltplass – flytt teltet i løpet av oppholdet så du ikke dreper vegetasjonen. Vegetasjon i høyfjellet vokser sakte og har en kort vekstsesong – derfor er den skjør mot forstyrrelser.

Legg teltplassen bort fra sti og dyretråkk – så både dyr og mennesker kan passere uforstyrret.

Sporløs ferdsel. Vær nøye med å forlate naturen slik den var da du kom. Helst renere. Ta med deg avfall hjem. Det hører ikke hjemme i naturen

Tags: , ,